Inventar (Mascha Kaléko) فهرست موجودی

(ترجمه های آزاد و برداشتها)

فهرست موجودی
Mascha Kaléko* (1907-1975)

١
سرا بدون سقف
کودک بدون بستر
میز بدون نان
.ستاره بدون نور

٢
رود بدون پلِ کوچک
کوه بدون طناب
پای بدون کفش
.گریز بدون مقصد

٣
سقف بدون سرا
شهر بدون دوست
دهان بدون واژه
.جنگل بدون بو

٤
نان بدون میز
بستر بدون کودک
واژه بدون دهان
.مقصد بدون گریز

۞۞۞

Inventar
Mascha Kaléko* (1907-1975)

1
Haus ohne Dach
Kind ohne Bett
Tisch ohne Brot
Stern ohne Licht.

2
Fluß ohne Steg
Berg ohne Seil
Fuß ohne Schuh
Flucht ohne Ziel.

3
Dach ohne Haus
Stadt ohne Freund
Mund ohne Wort
Wald ohne Duft.

4
Brot ohne Tisch
Bett ohne Kind
Wort ohne Mund
Ziel ohne Flucht.

۞۞۞
* http://www.kaleko.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30
۞۞۞

نسخه برای چاپ Druckversion:

Inventar

Ukraine im Visier. Russlands Nachbar als Zielscheibe geostrategischer Interessen

„Wohin ich auch gehe,
spreche ich diesem und jenem ins Ohr,
sogar im Gedränge der Straße,
vom Licht,
vom Licht …“ (1)

Mitten im Getöse deutscher Militaristen beleuchtet der Sammelband „Ukraine im Visier. Russlands Nachbar als Zielscheibe geostrategischer Interessen“ (2) die geschichtlichen, wirtschaftlichen, sozialpolitischen und geostrategischen Aspekte der Entwicklung in der Ukraine. Ein besonderer Bestandteil des Buches ist die Bearbeitung der Berichterstattung in deutschen Medien. Die sorgfältig aufgeführte, über 40 Seiten zählende Quellenangabe lädt den Leser ein, sich mit dem Thema vertiefend auseinanderzusetzen.

(1)
Fereydoun Moshiri: Ich spreche vom Licht
https://amirmortasawi.wordpress.com/2013/06/10/fereydoun-moshiri-spreche-licht-16110398/

(2)
http://www.selbrundverlag.de/#!ukraine-im-visier/cs2j

۞۞۞ ۞۞۞ ۞۞۞

Ukraine im Visier. Russlands Nachbar als Zielscheibe geostrategischer Interessen

Herausgeber: Ronald Thoden, Sabine Schiffer

2014; Selbrund Verlag

ISBN: 978-3-9816963-0-1

315 Seiten

http://www.selbrundverlag.de

۞۞۞ ۞۞۞ ۞۞۞

Inhaltsverzeichnis

۞ Eckart Spoo
Vorwort

۞ Reinhard Lauterbach
Gegen Polen, Juden und Russen
Die Geschichte des ukrainischen Nationalismus

۞ Hannes Hofbauer
„Orange Revolution“
Kurswechsel Richtung Atlantik (2005-2005)

۞ Thomas Immanuel Steinberg
Reiches Land – arme Menschen
Landwirtschaft, Rohstoffe und Industrie

۞ Hannes Hofbauer
Die Krise hinter dem Krieg
Von Armut, sozialen Gegensätzen und vermeintlichen Auswegen

۞ Jürgen Wagner
Der lange Arm der EU
Assoziationsabkommen und Expansionspolitik

۞ Kurt Gritsch
Die Folgen der NATO-Entwicklung
Der Ukraine-Konflikt als Konsequenz der NATO-Wandlung vom Verteidigungs- zum Interventionsbündnis

۞ Jochen Scholz
Worum es geht
Die Ukraine-Krise und die geopolitische Konstante auf dem eurasischen Kontinent

۞ Matthias Rude
Die gekaufte Revolution
Einflussnahme von Geheimdiensten, NGOs und Stiftungen

۞ Thomas Eipeldauer
Euromaidan
Vom Sozialprotest zur Hegemonie der äußersten Rechten

۞ Sebastian Range
Blutige Wende
Scharfschützen-Einsatz auf dem Maidan

۞ Susann Witt-Stahl
Daily Terror des Faschismus
Die neue Regierung der Ukraine strebt nach einer Gesellschaft ohne (linke) Opposition

۞ Thomas Eipeldauer
Im Griff der Oligarchen
Kontinuität nach dem Euromedian

۞ Sebastian Range
Rückkehr zu Russland?
Über die absehbare Sezession der Krim

۞ Kai Ehlers
Und immer noch die Ukraine
Spielball auf dem Weg zu einer multipolaren Welt

۞ Christoph Jehle
Da stimmt etwas nicht
Der Absturz des Fluges MH17 über der Ostukraine bleibt voller Rätsel

۞ Peter Vonnahme
MH17 – Der Glaubwürdigkeits-GAU
Zwischen Vasallenpolitik und willfährigen Medien

۞ Volker Bräutigam
Herrschaft beginnt bei der Sprache
Über den Missbrauch des Begriffes OSZE-Militärberater in den Nachrichtensendungen von ARD-aktuell

۞ Sabine Schiffer
Einspruch unerwünscht
Kritische Stimmen in der Ukraine-Berichterstattung

۞ David Goeßmann
Berichterstattung mit Schlagseite
Halbwahrheiten, Doppelstandards und Schweigen

۞ Anhang

پرنده ها


سفره پهن می کنم مهربان و بی ریإ

برایِ پرندگانِ در شهر و جنگل رها

سینه سرخ، زرد جامه، مشکی قبا

لحظه ای می نشینند هشیار در این سرا

شادمان پر می کشند در منقارشان دانه ها

می شکوفد درخشان گلی در سینه ام پُرصفا

وه چه مسرور می شوم از شادیِ پرنده ها

سفره پهن می کنم مهربان برای غریب و آشنا

لبریز می شوند از شوقِ زندگی لحظه ها

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

بیست و هشتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

نسخه برای چاپ

پرنده ها

سرگذشت

گر غریب گشته ام یا قریب
همواره جستجو کرده ام خنده لب
بهروزیِ جمع و سراسر وجود

راه گاه هموار و گه پرنشیب
سرشار گشته ام از تلاش و طلب
پاک پرورده ام سازنده سرود

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
بیست و هشتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

نسخه برای چاپ

سرگذشت

پاییز و پُل و رود

زیبائی گیتی در پیوستگیِ بهار و خزان است

هم این و هم آن باش

پُل بنیادگرِ کشفِ جهان و درکِ دگران است

از پل صفتان باش

تمثیل شادابی تن و روان رودِ روان است

همواره روان باش

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
بیست و یکم آبان ماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

نسخه برای چاپ

پاییز و پُل و رود

Wenn Schweigen und Verschweigen Verbrechen sind. Die großen deutschen Friedensorganisationen und die NATO-Frage

Wenn Schweigen und Verschweigen Verbrechen sind

Die großen deutschen Friedensorganisationen und die NATO-Frage

10.1.2012

***

Vorausgesetzt, dass die großen deutschen Friedensorganisationen, unter anderem die IPPNW,


– den Artikel 26 des Grundgesetzes respektieren,

– den § 211 des Strafgesetzbuches würdigen,

– die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen als eine menschenverachtende Tat verurteilen,

– den Einsatz von Urangeschossen und Uran-Bunkerbrechern als ein Verbrechen gegen die jetzigen und die kommenden Generationen ächten,

– den Einsatz von biologischen und chemischen Waffen, Streubomben und Minen verurteilen,

– die „gezielte Tötung“ durch Soldaten, Polizisten, Spezialeinheiten, Söldner oder andere Kräfte als Verbrechen betrachten,

– Verhaftungen und Verhöre ohne Prozess und Rechtssicherheiten und unter Folter prinzipiell ablehnen,

– eine Werbung für Militarismus in den Schulen als Missachtung der Lehren der beiden Weltkriege erachten,

– gegen militärische Forschung an den Universitäten sind,

– die Produktion und Export von Waffen verurteilen

– und sich mit den Hintergründen sowie Folgen der NATO-Kriege gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen beschäftigt haben,

stellt sich die Frage, wieso sie immer noch nicht bereit sind, die beiden Zielvorgaben „Deutschland raus aus der NATO“ und „Keine deutsche Beteiligung an den militärischen EU-Einheiten“ auf ihre friedenspolitische Agenda zu setzen.

***

veröffentlicht im Schattenblick zum 13. Januar 2012

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/meinung/bmsp0020.html

Quittenbrücke

Auch ein Quittenbaum

dicht hinter einem Gartenzaun

am Rande eines steilen Weges

in einem hessischen Städtchen

kann uns lehren

mit offenen Augen

und Herzlichkeit

Brücken zu bauen

mitten in einer Zeit

in der aus Unterschieden

trennende Mauern

aufgebaut werden

so dass die Menschlichkeit

auf der Strecke bleibt

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
7.11.2014

۞۞۞

Druckversion:

Quittenbrücke